Wykonujemy projekty budowlane, przetargowe, wykonawcze, a także dokumentacje powykonawcze oraz inwentaryzacje sieci, instalacji elektrycznych, elektroenergetycznych, teletechnicznych wraz z kosztorysami, przedmiarami i specyfikacjami dla różnych obiektów.

 

 

Wykonywaliśmy kompleksowe dokumentacje projektowe w zakresie elektrycznym
i energetycznym między innymi dla:

O firmie

firma-elenSpółka Cywilna ELEN powstała w listopadzie 2009r z połączenia firm PIT KAREL Piotr Karbowski oraz ELEKTRO Michał Długoński.
Nazwę ELEN zaczerpnęliśmy od słów ELEKTRYCZNO i ENERGETYCZNE, czyli naszej branży.
PIT KAREL Piotr Karbowski to biuro inżynieryjne, które swoją działalność w zakresie projektowania rozpoczęło w roku 1997. Zasadnicza działalność firmy koncentrowała się na współpracy z Zakładem Energetycznym w zakresie projektowania przyłączy, sieci i urządzeń elektroenergetycznych nn i SN. Poza tym firma zrealizowała wiele projektów oświetlenia drogowego oraz likwidacji kolizji urządzeń elektroenergetycznych.
Firma ELEKTRO Michał Długoński świadczył usługi projektowe od 2006r. wykorzystując zdobyte wcześniej doświadczenia w wykonawstwie na budowach sieci
i urządzeń elektroenergetycznych oraz instalacji elektrycznych i teletechnicznych w obiektach budowlanych takich jak budynki jednorodzinne, wielorodzinne, użyteczności publicznej, hotele, pensjonaty itp..

Nasza wiedza oraz zdobyte doświadczenie stanowi podstawę wspólnie prowadzonej działalności, która gwarantuje fachową realizację powierzonych nam zadań.

Obecnie naszą firmę stanowi zespół sześciu współpracujących ze sobą osób (pięcioro inżynierów oraz jeden technik), posiadających wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie do kompleksowej realizacji powierzonych nam zadań.

 
ELEN S.C. Karbowski Dlugoński

Wszelkie prawa zastrzeżone
All Rights Reserved, Copyright by ELEN s.c. Karbowski Dlugoński. 2011