Spółka Cywilna ELEN powstała w listopadzie 2009r z połączenia firm PIT KAREL Piotr Karbowski oraz ELEKTRO Michał Długoński.
Nazwę ELEN zaczerpnęliśmy od słów ELEKTRYCZNO i ENERGETYCZNE, czyli naszej branży.

 

 

Wykonywaliśmy kompleksowe dokumentacje projektowe w zakresie elektrycznym
i energetycznym między innymi dla:

Oferta

Wykonujemy projekty budowlane, przetargowe, wykonawcze, a także dokumentacje powykonawcze oraz inwentaryzacje sieci, instalacji elektrycznych, elektroenergetycznych, teletechnicznych wraz z kosztorysami, przedmiarami i specyfikacjami dla obiektów:


- przemysłowych (zakłady przemysłowe, magazyny);
- użyteczności publicznej (banki, urzędy, szkoły, przedszkola);
- służby zdrowia (szpitale, przychodnie, apteki);
- handlowo-usługowych (hotele, pensjonaty, centra handlowe, sklepy wielkopowierzchniowe, galerie, biurowce);
- mieszkaniowych (osiedla mieszkaniowe, budynki wielorodzinne i jednorodzinne);
- rekreacyjnych (aquparki, centra rozrywki, baseny, siłownie, SPA, obiekty sportowe);
- drogowych (przebudowy sieci oraz oświetlenie dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych);
- elektroenergetycznych sieciowych (sieci kablowych i napowietrznych SN, nn, stacji transformatorowych, GPZ-tów oraz PZ-tów).

w zakresie:

* sieci i urządzeń elektroenergetycznych:
- budowy i wyposażenia stacji transformatorowych wbudowanych, budowanych, kontenerowych, słupowych i podziemnych;
- rozdzielni sieciowych PZ i GPZ;
- linii kablowych i napowietrznych nn, SN i WN;
- oświetlenia drogowego, przestrzennego i architektonicznego;
- budowy i przebudowy sieci, przyłączy energetycznych;

- likwidacji kolizji istniejących sieci elektroenergetycznych z projektowanymi inwestycjami.

* instalacji elektrycznych:
- rozdziału energii;
- siłowych, gniazd wtykowych, oświetlenia ogólnego i awaryjnego;
- odgromowych, uziemienia, przeciwprzepięciowych;
- elektroenergetycznych współpracujących z systemami BMS;
- zasilania gwarantowanego z UPS (monoblokowych i redundancyjnych) oraz agregatów prądotwórczych (kontenerowych, zabudowanych, otwartych);

* automatyki i układów sterowania:
- kotłowni, węzłów cieplnych, pompowni;
- automatyki BMS;
- instalacji EIB, DALI, LCN - inteligentne sterowanie budynkiem;

* instalacji teletechnicznych, niskoprądowych:
- sygnalizacji alarmu pożaru SAP;
- sterowania oddymianiem SO;
- dźwiękowych systemów ostrzegawczych DSO;
- sygnalizacji włamania i napadu SSWiN;
- monitoringu, telewizji przemysłowej  CCTV i kontroli dostępu KD;
- domofonowych i wideofonowych;
- telewizji użytkowej RTV i SAT, Pay TV oraz instalacji audio video;
- sieci telefonicznych i teleinformatycznych ST;
- rejestracji czasu pracy RCP;
- przyłączy teletechnicznych kablowych i światłowodowych;
- przebudowy sieci i kanalizacji teletechnicznych.

 
ELEN S.C. Karbowski Dlugoński

Wszelkie prawa zastrzeżone
All Rights Reserved, Copyright by ELEN s.c. Karbowski Dlugoński. 2011